AR-15 Chevron Front Sight Post (White Stripe) w/ Tool